POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne
  Przywiązujemy dużą wagę do ochrony państwa danych osobowych I postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („rodo”). Naszym celem jest umożliwienie państwu pełnej informacji I kontroli w zakresie przetwarzania przez nas państwa danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo I komu je udostępniamy. Jeżeli mają państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z państwa danych osobowych, prosimy o mail na podany adres e-mail: sales@mydlanybaron.pl

  Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię I nazwisko, adres, numer telefonu.
 1. W jaki sposób pozyskujemy państwa dane?
  Korzystamy z państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się państwo dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.mydlanybaron.pl („sklep”) lub wyrazili państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie sklepu, lub w inny sposób przekazali nam państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu. Sklep prowadzi działalność, w oparciu o regulamin, z którym mogą się państwo zapoznać tutaj. Państwa dane mogliśmy też pozyskać od naszych partnerów biznesowych
 1. Kto jest administratorem państwa danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych jest firma:

  Mydlany Baron Celina Czyszczoń
  ks. Mariana Goreckiego 14/1
  Gdańsk, 80-544
  NIP: 5842798863
  Regon: 387513395

  w dalszej części polityki nazywana „Administratorem”.
 2. Jak mogą państwo skontaktować się administratorem danych osobowych?
  Najlepiej mailowo: sales@mydlanybaron.pl
  Lub listownie pod adresem:
  Mydlany Baron Celina Czyszczoń
  ks. Mariana Goreckiego 14/1
  Gdańsk, 80-544
 3. Jak przetwarzamy państwa dane osobowe?
  Jeżeli skorzystacie państwo z naszego sklepu, będziemy przetwarzać państwa dane osobowe w następujących celach:

  A) w celu wykonywania zawartych z państwem umów sprzedaży towarów ze sklepu – podstawą przetwarzania państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez akceptację regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży I dostarczenia państwu zakupionych towarów; podanie państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.

  B) w celu prowadzenia państwa konta na stronie sklepu – podstawą przetwarzania państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez założenie konta I akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta w sklepie umożliwi państwu również dostęp do przekazanych przez państwa danych, w tym historii państwa zakupów, I wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.

  C) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia państwa reklamacji,

  D) jeżeli wyrażą państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez państwa adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa I można ją cofnąć w każdej chwili, kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

  E) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności I dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu.

  F) w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków I uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

  G) w celu przekazania pani/pana danych osobowych do banku PKO s.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez bank na rzecz sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.F) rozporządzenia).
 • obsługą I rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F) rozporządzenia).

  Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas państwa danych osobowych. Jeżeli będziecie mieli państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami. Przetwarzamy państwa dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne I prawidłowe. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez państwa zgody.
 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  Do państwa należy decyzja czy I jakie dane nam państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w sklepie, podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować państwa zamówienia. Nie podanie wymaganych przez państwa danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą państwo taką zgodę, będziecie państwo mogli ją cofnąć w każdym czasie.

  W przypadku przekazania państwa danych osobowych do banku w związku z obsługą I rozliczaniem płatności dokonywanych przez państwa na rzecz sklepu internetowego przez internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności I przekazania potwierdzenia jej dokonania przez bank na rzecz sklepu internetowego.
 1. Komu będziemy udostępniać twoje dane osobowe?
  Będziemy przekazywać państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez państwo towarów:

  A) w zależności od wyboru przez państwa sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy państwa dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:

  • dhl parcel polska sp. Z o.O.
  • inpost s.A., • poczta polska s.A.,
  • innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez państwa towarów w sklepie.

  B) w zależności od wyboru przez państwa sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy państwa dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom:

  • jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrali państwo „za pobraniem”,
  • payu s.A. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy payu.Pl,
  • paypal holdings inc. – jeżeli jako sposób zapłaty wybrałeś system płatniczy paypal.com,
  • innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez państwa towary.

  C) ponadto państwa dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu: SiteGround LLC.,

  D) państwa dane osobowe mogą być również udostępniane następującym odbiorcom: bank PKO s.A.

  E) możemy także udostępniać państwa dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane osobowe?
  Przekazane przez państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

  A) niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

  B) w razie, gdy zgłosicie państwo żądanie usunięcia konta w sklepie, możemy przetwarzać państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.
 1. Jakie przysługują państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas państwa danych?
  Zgodnie z rodo przysługuje państwu szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

  A) prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy I jak przetwarzamy państwa dane, prosimy skontaktować się z nami, przesyłając informację pod adres sales@mydlanybaron.pl, chętnie na nie odpowiemy,

  B) prawo do dostępu I aktualizacji danych – zawsze mają państwo dostęp do swoich danych osobowych na państwa koncie w sklepie. Mogą tam państwo edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyli państwo konta w sklepie, prosimy skontaktować się z nami prosimy o mail do naszego administratora z prośbą dostępu do państwa danych – przekażemy informacje jakie są dane. Przetworzymy je wówczas lub zaktualizujemy je na państwa prośbę.

  C) na zasadach określonych w rodo, przysługuje państwu również prawo do:

  • usunięcia danych – jeżeli chcecie państwo, abyśmy przestali przetwarzać państwa dane, prosimy napisać do nas prośbę o usunięcie państwa konta w sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo I możemy odmówić usunięcia państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. Realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
  • żądania ograniczenia przetwarzania państwa danych,
  • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
  • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie państwa zgody,
  • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub państwa zgody.

  Możecie państwo wykonać wszystkie powyższe prawa, kontaktując się z naszym administratorem: sales@mydlanybaron.pl
 • W jakim czasie uzyskacie państwo od nas odpowiedź?
  Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez państwa żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące państwa danych. W każdym wypadku powinni państwo od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania państwa żądania. W tym terminie udzielimy państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu I wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.
 • Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi
  Jeżeli uważają państwo, że przetwarzamy państwo dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie państwo też wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

  Jeżeli macie państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas państwa danych osobowych lub chcecie państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rodo, prosimy napisać bezpośrednio do naszego administratora: sales@mydlanybaron.pl
 • Postanowienia końcowe
  Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.

  Administrator stosuje środki techniczne I organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu I modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu I hasła.